ĐOÀN TRƯỜNG THPT PHẠM PHÚ THỨ (24/08/2020)

27/08/2020

Đoàn: Trường THPT Phạm Phú Thứ

Thời gian: 24/08/2020

Địa điểm: Phú Quốc

xem thêm

ĐOÀN ĐÀ NẴNG (12/07/2020)

12/08/2020

Đoàn: Đà Nẵng

Thời gian: 12/07/2020

Địa điểm: Đà Nẵng

xem thêm

ĐOÀN TRƯỜNG THPT TRẦN ĐẠI NGHĨA (11/07/2020)

11/08/2020

Đoàn: Trường THPT Trần Đại Nghĩa

Thời gian: 11/07/2020

Địa điểm: Đà Lạt


xem thêm

ĐOÀN TRƯỜNG THPT LÊ MINH XUÂN (28/07/2020)

11/08/2020

Đoàn: Trường THPT Lê Minh Xuân

Thời gian: 28/07/2020

Địa điểm: Đà Lạt

xem thêm

ĐOÀN DƯỢC BÌNH ĐỊNH (18/07/2020)

11/08/2020

Đoàn: Dược Bình Định

Thời gian: 18/07/2020

Địa điểm: Lâm Đồng


xem thêm
  • 1
  • 2