ĐOÀN TRƯỜNG THPT PHẠM PHÚ THỨ (24/08/2020)

Đoàn: Trường THPT Phạm Phú Thứ

Thời gian: 24/08/2020

Địa điểm: Phú Quốc