Bảng giá chung Lẻ Nội Đia

Đơn vị tính: VND
STT Tên Tour Ngày khởi hành Hạng vé Giá vé Phụ thu Đặt Vé
Giá tour Phương tiện Phòng đơn
01 VT (2 Ngày-1 Đêm)
Thành Phố Biển Vũng Tàu
Đi, về: Xe
 
KS / Resort 4* 1.790.000 Đã bao gồm 0
Đặt Vé
10 ÐT_3N (3 Ngày-2 Đêm)
Đà Lạt Thành Phố Sương Mù
Đi, về: Xe
 
KS 4 sao 2.750.000 Đã bao gồm 0
Đặt Vé
11 ÐL_4N (4 Ngày-3 Đêm)
Chinh Phục Nóc Nhà Tây Nguyên
Đi, về: Xe
 
KS 4 sao 3.950.000 Đã bao gồm 1.500.000
Đặt Vé
20 NT_3N (3 Ngày-2 Đêm)
Thành Phố Biển Nha Trang
Đi, về: Máy bay
 
KS 3 sao 2.550.000 0
Đặt Vé
21 NT_4N (4 Ngày-3 Đêm)
Thành Phố Biển Nha Trang
Đi, về: Xe
 
KS 3 sao 3.790.000 Đã bao gồm 0
Đặt Vé
40 PT_2N (2 Ngày-1 Đêm)
Mũi Né Phan Thiết Thiên Đường Resort
Đi, về: Xe
 
KS / Resort 4* 1.950.000 Đã bao gồm 0
Đặt Vé
41 PT_3N (3 Ngày-2 Đêm)
Mũi Né Phan Thiết Thiên Đường Resort
Đi, về: Xe
 
KS 3 sao 2.550.000 Đã bao gồm 0
Đặt Vé
KS 4 sao 2.850.000
  • 1