Bảng giá chung Tour Quốc Tế

Đơn vị tính: VND
STT Tên Tour Ngày khởi hành Tiêu Chuẩn
Khách Sạn
Giá Vé + Thuế Phụ Thu Đặt Vé
Giá Trọn Gói Phòng Đơn
00 JP33 (3 Ngày-3 Đêm)
Osaka – Kyoto – Wakayama
Đi, về: Máy bay
0
Đặt Vé
00 JP (0 Ngày-0 Đêm)
Osaka –kyoto Di Sản Thế Giới – Shinsaibashi
Đi, về: Máy bay
0
Đặt Vé
00 JP44 (4 Ngày-4 Đêm)
Narita - Phú Sĩ - Yamanashi - Hakone - Owakudani - Chiba - Mother Farm – Tokyo
Đi, về: Máy bay
0
Đặt Vé
00 JAPAN5N4D (5 Ngày-4 Đêm)
Tokyo-hakone-núi Phú Sĩ-kawaguchiko
Đi, về: Máy bay
0
Đặt Vé
95 NB_08 (6 Ngày-5 Đêm)
Tokyo – Phú Sĩ – Ibaraki – Narita
Đi, về: Máy bay
 
Đạt chuẩn 28.900.000 0
Đặt Vé
96 NB_07 (5 Ngày-4 Đêm)
Phú Sĩ – Tokyo – Nikko
Đi, về: Máy bay
 
Đạt chuẩn 29.990.000 0
Đặt Vé
97 NB_06 (6 Ngày-5 Đêm)
Osaka – Kobe – Kyoto – Phú Sĩ – Tokyo
Đi, về: Máy bay
 
Đạt chuẩn 36.990.000 6.000.000
Đặt Vé
98 TQ_2 (4 Ngày-3 Đêm)
Bắc Kinh - Vạn Lý Trường Thành
Đi, về: Máy bay
 
Đạt chuẩn 13.500.000 0
Đặt Vé
99 NB_5N (5 Ngày-4 Đêm)
Tokyo – Yamanashi - Núi Phú Sĩ - Du Thuyền Trên Hồ Ashi
Đi, về: Máy bay
 
Tiêu chuẩn 34.990.000 0
Đặt Vé
101 NB_01 (5 Ngày-4 Đêm)
Nagoya – Kyoto – Osaka – Kobe – Phú Sĩ - Tokyo
Đi, về: Máy bay
 
0
Đặt Vé
102 NB_02 (6 Ngày-5 Đêm)
Kobe – Osaka – Kyoto – Nagoya – Yamanashi – Tokyo
Đi, về: Máy bay
 
0
Đặt Vé
102 NB_03 (5 Ngày-5 Đêm)
Tokyo-yamanashi-kyoto-osaka
Đi, về: Máy bay
 
0
Đặt Vé
104 NB_04 (5 Ngày-4 Đêm)
Yamanashi – Tokyo – Disneyland
Đi, về: Máy bay
 
0
Đặt Vé
121 TQ_01 (4 Ngày-3 Đêm)
Bắc Kinh - Vạn Lý Trường Thành
Đi, về: Máy bay
 
0
Đặt Vé
  • 1